1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Japaniin.com
Sähköposti: info@japaniin.com

2. Rekisteröidyt

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Japaniin.com -sivuston käyttäjiä, asiakkaita ja uutiskirjeen tilaajia.

3. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen ylläpitämiseen, palvelun parantamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin. Tietoja voidaan käyttää myös käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja personoituun viestintään.

4. Kerätyt henkilötiedot

Keräämme seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite (Mikäli olet täyttänyt yhteydenottolomakkeen tai tilannut uutiskirjeen)
  • IP-osoite

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita lain mukaan.

6. Tietojen saajat ja luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille, paitsi lakiin perustuvan velvoitteen yhteydessä. Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia (esim. webhotelli, markkinointialustat), jotka käsittelevät tietoja vain meidän ohjeidemme mukaisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, vaatia tietojen korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojensa käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

8. Tietoturva

Henkilötietojen turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, häviämiseltä ja muulta laittomalta käsittelyltä.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan selkeästi sivustollamme.

10. Yhteystiedot

Kaikki tämän tietosuojaselosteen mukaiset tiedustelut ja pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@japaniin.com.