Japanilainen puutarha – vinkkejä täydellisen tilan luomiseksi

Japanilainen puutarha on erottuva ja hienostunut maisemapuutarha, joka heijastaa Japanin kulttuurin ja estetiikan arvoja. Tässä artikkelissa tutustut puutarhasuunnittelun periaatteisiin, tyylilajeihin ja elementteihin, jotka tekevät japanilaisesta puutarhasta ainutlaatuisen ja viehättävän kokemuksen.

Japanilaiset puutarhat suunnitellaan luomaan rauhaa ja harmoniaa, sekä niiden elementit on valittu huolellisesti heijastamaan luonnon kauneutta ja kausivaihteluita. Tärkeimmät puutarhan osat ovat kivet, vesi, kasvit ja rakennelmat, joita kaikkia yhdistetään yksityiskohtaiseen suunnitteluun, joka vie sinut matkalle luonnon, kulttuurin ja muinaisten perinteiden kautta. Ideoita japanilaiseen puutarhaan kannattaa hakea esimerkiksi Tokion keisarillisen palatsin puutarhasta.

Japanilaiset puutarhat voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin, kuten Karesansuin (kuiva maisema), Tsukiyama (koostettu maisema) ja Chaniwa (teehuoneen puutarha). Tässä artikkelissa paneudutaan näiden puutarhatyyppien eroihin, omaperäisiin elementteihin ja siihen, miten ne yhdistävät maiseman, henkisyyden ja estetiikan luodakseen rauhoittavan ympäristön, joka houkuttelee kaikenlaisia puutarhanharrastajia.

Japanilainen puutarha Karesansui on kuivien maisemien puutarhatyyli,
Japanilainen puutarha Karesansui on kuivien maisemien puutarhatyyli,

Japanilaisen puutarhan historia

Japanilaisella puutarhalla on pitkä ja monimutkainen historia, joka ulottuu yli tuhannen vuoden taakse. Voidaan sanoa, että Japanin puutarhataide on kehittynyt erilaisten aikakausien ja kulttuurien vaikutuksesta.

Heian-kaudella (794-1185), Japanin puutarhoissa alettiin käyttää Kiinalaisia malleja ja niistä tuli suosittuja yläluokan piirissä. Suunnittelussa korostettiin luonnon kauneutta ja harmoniaa. Tämän aikakauden puutarhoille tyypillistä olivat kivipolut, lammet ja pienet sillat.

Kamakura-kaudella (1185-1333) nähtiin soturiluokan nousu, mikä vaikutti myös puutarhojen tyyliin ja muotoiluun. Tämän aikakauden puutarhat säilyttivät Heian-kauden estetiikan, mutta niissä alkoi näkyä myös vaikutteita Zen-buddhalaisuudesta. Teemapuutarhat, kuten kivipuutarhat tulivat suosituiksi.

Muromachi-kaudella (1336-1573) Zen-buddhalaisuus korosti entisestään puutarhojen merkitystä. Puutarhat suunniteltiin nyt meditaation ja kontemplaation paikoiksi. Tämän ajan tunnetuin tyylisuunta oli karesansui, joka tarkoittaa ”kuivaa maisemaa”. Tähän tyyliin kuuluvat puutarhat eivät sisällä vettä, vaan niissä on kuivia kivenjärjestelmiä, murskattua kiveä ja hiekkaa, joka jäljittelee veden muotoja.

Edo-kaudella (1603-1868) Japanin puutarhataide saavutti huippunsa. Puutarhojen suosio levisi kaikille yhteiskuntaluokille ja niitä rakennettiin sekä kaupunkien keskustoihin, että maaseudulle. Edo-kauden puutarhoissa korostettiin yksityiskohtaisen suunnittelun merkitystä ja luonnonkauniiden paikkojen ikuistamista. Tämän ajan tärkeitä tyylikausia olivat tsukiyama (kukkuloita ja lampia sisältävä tyyli) ja chisen (vesipuutarhat).

Japanilainen puutarhatyyli on siis muuttunut vuosisatojen saatossa ja nykyään se koostuu monista eri elementeistä sekä vaikutteista. Tärkeää Japanin puutarhoissa on aina ollut luonnonmukaisuus ja yksityiskohtien huomioiminen.

Muotoilun kehittyminen

Japanilainen puutarha on kehittynyt vuosisatojen aikana. Alun perin Kiinasta peräisin olevat vaikutteet yhdistyivät Japanin omiin perinteisiin ja kulttuuriin luoden omanlaisensa puutarhatyylejä. Japanin puutarhojen suunnittelussa korostuu luonnonkauneuden ihailu ja harmonian tavoittelu. Puutarhoja on monenlaisia, mutta keskitytään muutamaan tärkeään tekijään niiden muotoilun kehittymisessä.

Ensimmäisenä, Japanilaisissa puutarhoissa korostetaan kiveyksen roolia. Kivet symboloivat pysyvyyttä ja voimaa, sekä ne voidaan asettaa erilaisiin ryhmiin luomaan visuaalisesti mielenkiintoisia koostumuksia. Näissä puutarhoissa kivet toimivat myös meditatiivisina kohteina.

Toiseksi, kasvivalinnat ovat erittäin oleellisia Japanilaisessa puutarhassa. Tyypillisiä kasveja ovat esimerkiksi vaahterat, männyt ja atsaleat. Nämä kasvit ilmentävät eri vuodenaikojen kauneutta ja niitä voidaan leikata ja muotoilla niin, että ne muodostavat esteettisiä kokonaisuuksia puutarhassa.

Kolmanneksi, vesi on yksi Japanilaisen puutarhan tärkeimmistä elementeistä. Vesi on symboli elämälle ja puhdistukselle, sekä sitä käytetään useissa eri muodoissa, kuten lampina, puroina ja vesiputouksina. Vesiaiheet tuovat puutarhoihin rauhoittavan tunnelman.

Lopuksi, rakenteet ja arkkitehtuuri ovat olennainen osa Japanilaista puutarhasuunnittelua. Teehuoneet, silllat ja pagodojat ovat tyypillisiä elementtejä, jonka avulla luodaan visuaalista yhtenäisyyttä ja harmoniaa.

Yhteenvetona voi sanoa, että Japanilaisen puutarhan muotoilun kehittyminen on monimutkainen ja ainutlaatuinen prosessi, joka yhdistää esteettisiä, kulttuurisia ja henkisiä näkökulmia. Tämä luo ympäristöjä, joissa voit kokea rauhaa, kauneutta ja harmoniaa.

Matkan suunnittelu Tokioon ja hotellien valinta helposti hotels.comista

Perinteet ja filosofia

Japanilaiset puutarhat ovat ainutlaatuisia tyylien ja filosofian vuoksi, joita ne edustavat. Japanilaisen puutarhan tarkoituksena on tarjota rauhallinen pakopaikka arjen kaaoksesta ja se on suunniteltu noudattamaan luonnon muotoja ja toimimaan harmoniassa sen kanssa.

Japanilainen puutarha pohjautuu usein perinteisiin elementteihin, kuten kiveen, veteen, maahan ja kasveihin. Kivet symboloivat vakautta ja kestävyyttä, vesi osoittaa jatkuvuutta ja viittaa elämänkulkuun, maa edustaa kasvun perustaa ja tarjoaa rauhallisuuden välittämisen, kun taas kasvit täydentävät ja rikastuttavat puutarhan kauneutta.

Japanilainen puutarhafilosofia korostaa yksinkertaisuutta ja harmoniaa. Wabi-sabi on keskeinen piirre, joka kuvastaa luonnon epätäydellisyyttä, mikä on jopa ihailtavaa. Tämä on nähtävissä puutarhojen käyttämätieköissä, materiaaleissa ja väreissä. Mikään ei ole ylenmääräistä tai liian koreilevaa: kauneus syntyy juuri hillitystä tyylikkyydestä.

Meditaatio ja hiljainen mietiskely ovat olennainen osa japanilaista puutarhafilosofiaa. Puutarhan tulisi olla paikka, jossa voit keskittyä ympäröivään luontoon, kuunnella veden lorinaa tai lintujen laulua. Tämä keskittyminen tarjoaa mahdollisuuden olla sinut itsensä kanssa ja kokea syvää sisäistä rauhaa.

Erilaiset japanilaisen puutarhan osat, kuten teepaviljonki, kivipuutarha tai pieni lampi, tukevat tätä filosofiaa. Ne on suunniteltu yksityiskohtaisesti ja niissä on omat merkityksensä ja tarkoituksensa. Tärkeintä on löytää oma sisäinen rauha ja harmonia istuessasi paviljongissa, kulkiessasi kivipuutarhassa tai tarkkailessasi olentoja pienessä lammessa.

Tutustumalla japanilaisen puutarhan perinteisiin ja filosofiaan voit saada arvokkaita oivalluksia, jotka voivat rikastuttaa omaa sisäistä maailmaasi ja auttaa kokea syvää yhteyttä luontoon.

Puutarhatyypit

Japanilaisessa puutarhassa on monenlaisia tyyppejä, jotka tarjoavat rauhaa ja harmoniaa. Tässä osiossa esittelemme muutamia yleisimpiä tyyppejä ja niiden erityispiirteitä.

Kare-Sansui puutarhat ovat kuivia maisemapuutarhoita, joissa on käytetty kiviä, hiekkaa tai soraa kuvaamaan vettä ja muita luonnollisia elementtejä. Tämäntyyppisissä puutarhoissa käytetään usein muutamia kasveja, joten niiden ylläpito on melko helppoa.

Tsukiyama puutarhat koostuvat kummuista ja vesistöistä, jotka luovat mielenkiintoisen ja monimuotoisen maiseman. Tsukiyama-puutarhoissa käytetään monenlaisia kasveja sekä luonnonmateriaaleja, kuten kiviä ja puita, jotta luotaisiin upeita maisemia.

Chaniwa puutarhoja löytyy usein teetalojen ympäriltä. Niiden tarkoituksena on tarjota hiljainen ja rauhallinen paikka, jossa voi nauttia teen juonnin ympärille rakennetusta seremoniasta. Chaniwa puutarhoissa onkin tärkeää miettiä niiden toimivuutta myös teeseremonian kannalta.

Japanilaisissa puutarhoissa on myös monia muita tyyppejä, mutta tässä käsiteltiin lyhyesti kolmea yleisempää mallia. Omissa puutarhasuunnitelmissa on hyvä ottaa huomioon eri elementtien yhdistelmät ja pyrkiä luomaan harmoninen sekä rauhallinen kokonaisuus. Huolella suunniteltu ja toteutettu japanilainen puutarha voi tarjota upean paikan rentoutumiselle ja rauhoittumiselle.

Chaniwa

Japanilainen puutarha Chaniwa on huolellisesti suunniteltu alue, joka keskittyy teeseremoniaan ja sen ympärille. Chaniwa puutarha on paikka, jossa voit kokea japanilaisen kulttuurin ja estetiikan syvimmät osat.

Chaniwa puutarhan ytimessä on teemaja, jonka edessä on sammalpeitteinen polku kuljettavaksi. Täällä puutarha on suunniteltu niin, että se kätkee ja paljastaa eri elementtejä katsojalle matkan varrella. Tämä voi sisältää kiviä, puita, vesiputouksia ja muita elementtejä, jotka luovat harmonisen ja rentouttavan ympäristön.

Japanilainen puutarha Chaniwa keskittyy teeseremonian ympärille.
Japanilainen puutarha Chaniwa keskittyy teeseremonian ympärille.

Chaniwa puutarhassa kasvillisuudella on keskeinen rooli. Erilaiset kasvit ja kukat valitaan huolellisesti vuodenaikojen mukaan, jotta puutarha voi muuttua harmonisesti luonnon kanssa. Keväällä voit nauttia kirsikankukkien kauneudesta, kun taas syksyllä värikkäät vaahteranlehdet luovat upean kontrastin vihreään sammaleen.

Veden merkitys Chaniwa puutarhassa on myös erittäin tärkeä. Usein löydät kiven tai bambusta valmistetun vesiputouksen, joka luo rauhallisen ja rentouttavan äänimaiseman. Vesi on elämän lähde ja sen läsnäolo symboloi puhdistautumista ja uudistumista.

Chaniwa puutarhan kivet ovat yksi sen merkittävimmistä ominaisuuksista. Ne sijoitetaan harkiten ja symboloivat puutarhan vakautta ja perustaa. Kivet voivat olla sijoiteltuina luomaan polkuja tai edustamaan vesielementtejä, kuten jokia ja vesiputouksia.

Kun vierailet Chaniwa puutarhassa, näet selkeästi japanilaisen estetiikan ja harmonian taiteen. Tämä puutarhatyyppi kehottaa sinua pysähtymään hetkeksi, rentoutumaan ja nauttimaan ainutlaatuisesta ympäristöstään.

Tsukiyama

Japanilainen puutarha Tsukiyama tarkoittaa kumpuilevaa maisemaa ja voit nähdä sen useimmissa perinteisissä japanilaisissa puutarhoissa.

Materiaalit ja rakenteet: Tsukiyama luo kauniita ja harmonisia maisemia käyttämällä erilaisia luonnonmateriaaleja, kuten kiviä, multaa ja kasveja. Lisäksi purot, lammet ja vesiputoukset voivat olla osa maisemaa, antaen sille rikkaan ja monipuolisen ilmeen.

Japanilainen puutarha Tsukiyama sisältää usein erilaisia rakennuksia.
Japanilainen puutarha Tsukiyama sisältää usein erilaisia rakennuksia.

Tsukiyaman suunnittelussa sinun tulisi ottaa huomioon muutama asia. Ensinnäkin, ole tietoinen puutarhan koosta ja alueesta, jolle kumpuileva maisema tulee. Toiseksi, harkitse käyrien ja linjojen käyttöä luomaan harmoniaa ja luonnollisuutta. Kolmanneksi, valitse sopivat kasvit, jotta ne sopivat ympäristöön ja kukoistavat siinä.

Tsukiyama voi esitellä monia katseenvangitsevia elementtejä, kuten kiviä, puita ja pensaita. Käytä näitä elementtejä harkiten, jotta saat tasapainoisen ja rauhallisen tunnelman puutarhaasi. Esimerkiksi voit asetella kivet ryhmiin tai linjoihin, jolloin ne näyttävät luonnollisilta ja viehättäviltä. Puiden ja pensaiden sijoittelu on myös tärkeää, sillä ne voivat tarjota varjoa eri alueille ja luoda kontrastia maisemaan.

Tsukiyaman ylläpito edellyttää säännöllistä karsintaa ja puiden sekä pensaiden muotoilua niin, että ne säilyvät kauniina ja harmonisina. Lisäksi varmista, että kukkivat kasvit saavat tarpeeksi ravinteita ja vettä, jotta ne voivat kukoistaa koko kasvukauden ajan.

Karesansui

Karesansui on kuivien maisemien puutarhatyyli, joka kuvastaa Japanin perinteistä maisemaa. Se on suunniteltu rauhoittamaan mieltäsi ja kannustaa mietiskelyyn. Tässä osiossa kerrotaan, miten voit kehittää ymmärrystäsi siitä, mikä tekee karesansuista niin ainutlaatuisia.

Karensansuivpuutarhoissa ei ole vesipiirteitä. Sen sijaan käytössä on kiviä, hiekkaa ja kallioita muodostamaan abstraktoituja maisemia, jotka edustavat ajatusta vedestä ja sen liikkeestä. Voit nähdä tässä tyyli yhteiset piirteet esimerkiksi Ryoanji-temppelin kuuluisasta kivipuutarhasta Kyotossa.

Kare-Sansui japanilainen puutarha keskittyy hiekkaan, kiviin tai soraan.
Kare-Sansui japanilainen puutarha keskittyy hiekkaan, kiviin tai soraan.

Kivi- ja hiekkapintojen huolellinen asettelu antaa kuvan aaltoilevasta vedestä ja niitä käytetään myös symboloimaan muita luonnonilmiöitä, kuten saaria ja vuoria. Yksi tärkeä näkökohta on mitsu-domoe, joka tarkoittaa kolmea kiveä asetettuna eri suuntiin. Tämä rohkaisee tarkkailemaan puutarhaa monista eri kulmista ja etsimään uusia merkityksiä.

Yleensä karesansui puutarhoissa on matala kasvillisuus, kuten sammal ja mänty, joka lisää tilaa tunteelle. Puutarhan yksinkertaisuus ja selkeys auttavat rauhoittamaan mieltä ja keskittymään olennaiseen.

Tässä on joitain karesansui puutarhan suunnittelun perusperiaatteita:

 • Yksinkertaisuus: Käytä vain muutamaa perusainesta, kuten kiviä, hiekkaa, kallioita ja matalaa kasvillisuutta.
 • Keskinäinen suhde: Aseta elementit siten, että ne näyttävät olevan luonnollisessa vuorovaikutuksessa keskenään.
 • Suoja: Suunnittele puutarha siten, että se tarjoaa mielenrauhaa ja tukee mietiskelylle.

Muista, että karesansui puutarhassa tärkeintä on harmonian, selkeyden ja luonnon kunnioituksen ilmaiseminen. Opettele siis nauttimaan puutarhasi minimalistisista piirteistä ja anna sen auttaa sinua löytämään sisäinen rauha.

Suunnittelu ja rakentaminen

Japanilaisen puutarhan suunnittelu ja rakentaminen vaatii tarkkuutta, estetiikan ymmärrystä ja kunnioitusta perinteisiin. Tässä osiossa käsitellään joitakin keskeisiä näkökohtia, jotka auttavat sinua luomaan harmonisen ja kauniin japanilaisen puutarhan omalle pihallesi.

Ensimmäinen asia, johon kiinnittää huomiota, on sijainti. Valitse puutarhallesi paikka, joka tarjoaa rauhaa ja hiljaisuutta, mutta joka sopii hyvin myös ympäröivään maisemaan. Muista ottaa huomioon luonnon elementit, kuten veden virtaukset, tuulen suunta ja auringonvalon saatavuus.

Toinen tärkeä osa suunnitteluprosessia on tilan käyttö. Japanilaiset puutarhat ovat usein kompakteja ja niissä yhdistellään erilaisia elementtejä, kuten vesialtaita, kivimuodostelmia, puita ja kukkia. Käytä luovuuttasi hyväksesi ja yritä luoda tasapainoinen ympäristö, joka heijastelee luonnon monimuotoisuutta.

Veden käyttö on olennainen osa japanilaisia puutarhoja. Vesielementtien suunnittelussa ja rakentamisessa on keskityttävä luomaan luonnollisen näköisiä vesialtaita, kuten pieniä jokia, lampia ja vesiputouksia. Näin saadaan aikaan harmoninen ja rauhoittava ilmapiiri.

Kun olet luonut perusrakenteet, voit alkaa keskittyä kasvillisuuteen. Japanilaisissa puutarhoissa käytetään usein puita, kuten vaahteroita, kirsikoita ja mäntyjä, sekä erilaisia aluskasveja, kuten sammalta, saro- ja kortekasvilajistoa. Muista valita kasvit, jotka sopivat paikalliseen ilmastoon ja olosuhteisiin.

Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, on symbolisen ja henkisen merkityksen tuominen puutarhaan. Perinteiset japanilaiset puutarhat tarjoavat usein tilan meditaatiolle ja henkiselle kasvulle. Voit lisätä omiin puutarhoihin symbolisia elementtejä, kuten kivipatsaita, pagodeja tai shintolaisia portteja, joiden tarkoituksena on auttaa luomaan syvemmän yhteyden luontoon ja harmonian tunteeseen.

Kasvivalinta

Kun suunnittelet japanilaista puutarhaa, kasvivalinta on tärkeä osa kokonaisuuden luomista. Tässä osiossa keskitymme kasvilajikkeisiin, joita voit harkita oman japanilaisen puutarhasi suunnittelussa.

Ensinnäkin, bonsaipuut ovat tunnusomaisia japanilaisille puutarhoille. Niiden avulla voit tuoda harmoniaa ja rentouttavaa tunnelmaa tilaan. Esimerkkejä bonsaipuista, joita voit harkita, ovat Akita, Shimpaku ja Satsuki atsalea.

Toinen kasvilaji, jota kannattaa harkita, on sammal. Japanilaisissa puutarhoissa sammalta käytetään usein maanpeitteeksi rauhoittamaan silmää ja luomaan vihreä, pehmeä pohja. Sammaleen istuttaminen voi vaatia hieman huolenpitoa, mutta lopputulos on vaivan arvoinen.

Lisäksi voit ottaa huomioon seuraavat kasvit luomaan monipuolisen ja mielenkiintoisen ympäristön japanilaisessa puutarhassasi:

 • Kirsikankukat (Sakura): Keväällä kukkivat, kauniit kirsikankukat luovat upean kontrastin vihreään kasvillisuuteen.
 • Vaahterat: Erityisesti japanilaiset vaahterat, kuten Acer palmatum, tuo värejä ja hienostunutta muotoa japanilaisiin puutarhoihin.
 • Bambu: Bambu luo dynaamisen ja eksoottisen tunnelman puutarhaan ja sitä voidaan käyttää erilaisissa rakenteissa, kuten aidoissa tai vesirakenteissa.

Japanilaisessa puutarhassa on tärkeää, että kasvivalinnat tukevat kokonaisuuden harmoniaa ja esteettisyyttä. Muista aina huolehtia kasvien sopivuudesta vallitseviin ilmasto- ja maaperäolosuhteisiin. Hyvällä suunnittelulla ja huolellisilla valinnoilla voit luoda upean japanilaisen puutarhan, josta voit nauttia vuosia.

Kivien sijoittelu on keskeinen osa japanilaista puutarhaa. Tässä osiossa käydään läpi, kuinka voit suunnitella ja toteuttaa kivien sijoittelun omassa japanilaisessa puutarhassasi.

Kun valitset kiviä puutarhaasi, kiinnitä huomiota niiden muotoon, väriin ja kokoon. Pyri valitsemaan eri kokoisia ja muotoisia kiviä, jotta puutarhasi näyttää luonnollisemmalta. Voit käyttää erivärisiä kiviä luodaksesi erilaisia tunnelmia tai korostaa tiettyjä osia puutarhasta.

Kivien sijoittelussa on tärkeää tasapaino. Aloita suurimmista kivistä, jotka toimivat maamerkkeinä ja visuaalisina painopisteinä. Sijoita ne niin, että ne näyttävät olevan luonnollisesti yhteydessä toisiinsa. Tämän jälkeen voit lisätä pienempiä kiviä luomaan rytmiä ja liikettä.

Muista ottaa huomioon kivien muoto, kun sijoitat niitä. Pyöreät ja sileät kivet sopivat hyvin vesielementtien lähelle, kun taas kulmikkaat ja karkeat kivet luovat kontrastia ja mielenkiintoa kuivempiin osiin puutarhaa.

Kokeile erilaisia asetuksia, kunnes löydät miellyttävän asetelman. On tärkeää, että kivien sijoittelu vaikuttaa spontaanilta ja rentouttavalta. Vältä liian järjestelmällistä tai symmetristä järjestelyä, joka ei ole tyypillistä japanilaiselle puutarhalle.

Lopuksi, kun kivesi ovat paikoillaan, voit lisätä muita elementtejä kuten kasveja, puita ja vesielementtejä. Näiden yhdistelmä luo monipuolisen ja harmonisen japanilaisen puutarhan, jossa voit nauttia rauhasta ja kauneudesta omassa takapihallasi.

Matkan suunnittelu Tokioon ja hotellien valinta helposti hotels.comista

Vesielementit

Japanilaisessa puutarhassa vesielementit ovat keskeisessä asemassa. Ne tarjoavat sekä visuaalista näyttävyyttä, että rauhoittavaa äänimaisemaa. Tässä osiossa käsitellään tärkeimpiä vesielementtejä, joita voit hyödyntää oman japanilaisen puutarhasi suunnittelussa.

Ensimmäinen vesielementti on lampi. Se on yleisin ja merkittävin elementti japanilaisessa puutarhassa. Lammen ympärille voidaan rakentaa monia erilaisia maisema-alueita, kuten kivilohkareita, kasveja ja puita. Lammen vesi symboloi elämää ja sen avulla voidaan luoda harmoniaa ympäristöön. Lammessa voi olla myös kaloja, kuten karppeja, jotka lisäävät elävyyttä ja väriä puutarhaan.

Toinen vesielementti on vesiputous. Japanilaiset vesiputoukset voivat olla joko luonnollisia tai keinotekoisia. Ne tuovat puutarhaan dynaamisuutta ja voimakasta energian virtausta. Vesiputous voidaan rakentaa esimerkiksi kivimuurin päälle tai kallion kupeeseen. Voit myös valita yhden suuren vesiputouksen tai useita pienempiä.

Kolmas vesielementti on puro. Purot edustavat japanilaisessa puutarhassa virtaavaa vettä, joka symboloi ajan kulumista. Purot voivat olla kapeita ja kivikkoisia tai leveämpiä ja hiekkapohjaisia. Purojen rannalle voidaan istuttaa esimerkiksi saniaisia ja muita kosteikkokasveja. Voit myös asetella puroihin kiviä, jotka luovat lisää äänimaisemaa veden virtauksen mukana.

Viimeinen vesielementti on vesisäiliö. Näitä käytetään erityisesti teepuutarhoissa ja ne ovat tyypillisesti pieniä ja yksinkertaisia. Vesisäiliöitä voidaan tehdä kivistä, bambusta tai muista luonnonmateriaaleista. Ne toimivat paitsi kauniina koristeina, myös käytännöllisinä elementteinä esimerkiksi juomaveden varastoimiseksi.

Nämä vesielementit tuovat japanilaiseen puutarhaan syvyyttä ja monitasoisuutta. Niiden avulla voidaan luoda sekä esteettisesti kauniita että toiminnallisia tiloja, jotka houkuttelevat eläimiä ja ihmisiä nauttimaan puutarhan rauhasta ja kauneudesta.

Japanilaisen puutarhan esteettisyys

Japanilainen puutarha on tunnettu sen kauneudesta ja harmoniasta. Sinulle, joka ihastelet noita puutarhoja, saatat huomata niiden erityisen esteettisyyden. Japanilaisessa puutarhassa voit kokea luonnon tasapainon, jota korostetaan minimalistisella muotoilulla ja tarkasti harkituilla yksityiskohdilla.

Mitä pidemmälle astut puutarhaan, sitä enemmän alat ymmärtää sen symboliikkaa. Japanilaisessa puutarhassa käytetään usein kiviä, kasveja ja vettä luomaan rauhoittava ja harmoninen ilmapiiri. Kivet voivat edustaa pysyvyyttä ja voimaa, kun taas vesi on elämän symboli ja kuvaa sen muuttuvuutta.

Kasvien valinta ja niiden asettelu on harkittu tarkasti. Erilaiset värit ja muodot tuovat syvyyttä kokonaisuuteen ja luovat visuaalisen mielenkiinnon lisäksi erilaisia tuoksuja sekä äänimaailmoja. Japanilaiset lanterit, shishi-odoshi eli ”peurankarkottimet” ja bamburakenteet elävöittävät puutarhan tunnelmaa.

Puutarhan kulkureitti on tärkeä osa sen esteettisyyttä. Mutkittelevaa, usein kivettyä polkua seuraamalla opit tuntemaan puutarhan pienimmätkin yksityiskohdat. Reitti voi viedä sinut hiljaisen lammen luota mystiselle teemalle, jossa voi hetkeksi pysähtyä ja nauttia ympäristön rauhasta.

Japanilainen puutarha perustuu ajatukseen wabi-sabi eli löytää kauneutta epätäydellisyydestä. Se kutsuu sinut arvostamaan luonnon kulkua, eikä pyrkimään täydellisyyteen. Tämä ajattelutapa näkyy mm. puutarhan sammaloituneissa kivissä ja katkenneissa oksissa.

Luonnonmukaisuus

Japanilaisessa puutarhassa luonnonmukaisuus on keskeinen teema. Se heijastuu puutarhan suunnittelussa, materiaaleissa ja kasvivalinnoissa. Tässä osiossa kerromme, kuinka voit sisällyttää luonnonmukaisuuden periaatteita omaan puutarhaasi.

Ensimmäinen vaihe on valita sopiva paikka puutarhalle. Valitse alue, jossa maasto on luonnollinen ja jossa voit hyödyntää ympäröivää maisemaa. Näin voit säilyttää luonnonmukaisen tunnelman ja harmonian puutarhassasi.

Kun olet löytänyt sopivan paikan, mieti puutarhan suunnittelua ja rakennetta. Pyri luomaan rauhallisia kulmia, joihin voi istahtaa ihailemaan näkymiä ja nauttimaan luonnon äänistä. Voit tehdä tämän esimerkiksi rakentamalla pienen kivipolun tai vesialueen.

Valitse myös puutarhaan sopivia kasveja. Japanilaisille puutarhoille tyypillisiä kasveja ovat esimerkiksi:

 • Erilaiset vaahterat (Acer)
 • Katajat (Juniperus)
 • Azaleat (Rhododendron)

Huomioi kasvien valinnassa myös vuodenaikojen vaihtelut. Pyri valitsemaan kasveja niin, että puutarhassa on aina jotain mielenkiintoista nähtävää.

Japanilaiset puutarhat eivät ole vain visuaalisesti kauniita, vaan niissä korostetaan myös kiven, veden ja kasvillisuuden välistä tasapainoa. Tämä on tärkeä osa luonnonmukaisuutta. Käytä luonnonmukaisia materiaaleja, kuten kiveä, puuta ja savea.

Lopuksi, muista hoitaa puutarhaasi säännöllisesti. Japanilaisen puutarhan ylläpito ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa leikkaamista ja siistimistä. Pikemminkin kyse on hillitystä ja harkitusta hoitamisesta, joka kunnioittaa kasvien luonnollista kasvutapaa.

Symmetrian puute

Japanilaisessa puutarhassa on erittäin tärkeää huomioida symmetrian puute. Tämä tarkoittaa sitä, että puutarhan suunnittelussa pyritään luomaan epäsymmetrinen ja luonnollinen tunnelma, joka heijastaa Japanin luonnonkauneutta.

Sinun tulisi välttää suoria linjoja ja jyrkkiä muotoja, sillä ne ovat epätyypillisiä japanilaiselle estetiikalle. Sen sijaan voit käyttää luonnonmateriaaleja, kuten kiviä, puita ja vesielementtejä, luodaksesi rauhoittavan ja harmonisen ympäristön.

Japanilaisessa puutarhassa tärkeitä elementtejä ovat:

 • Kasvit: Valitse monipuolisesti kasveja eri väreillä, kuvioilla ja tekstuureilla. Käytä esimerkiksi japanilaisia vaahteroita, saniaisia, bambuja ja sammalia.
 • Kivet: Sijoita erimuotoisia ja -kokoisia kiviä ympäri puutarhaa, varoen kuitenkin liian symmetristä asettelua.
 • Vesi: Vesielementit, kuten pienet lammet, virtaavat purot tai vesiputoukset, lisäävät puutarhan rauhoittavaa vaikutusta.

Muista myös, että japanilainen puutarha on jatkuvasti muuttuva. Vuodenaikojen vaihtuessa kasvit ja niiden värit muuttuvat, mikä luo jatkuvasti uusia visuaalisia kokemuksia. Tämän vuoksi suunnittelun tulisi olla joustavaa ja muuntautumiskykyistä.

Lopuksi on hyvä huomio, että japanilainen puutarha on paikka meditaatiolle ja henkiselle kasvulle. Sen tarkoituksena on tarjota rentouttava ja rauhoittava ympäristö, jossa voit irrottautua arjen kiireistä ja stressistä. Näin ollen onkin tärkeää, että luot epäsymmetrisen ja harmonisen puutarhan, joka kutsuu sinut ja vieraasi rauhoittumaan ja nauttimaan sen kauneudesta.

Kunnossapitomenetelmät

Japanilainen puutarha on kaunis ja rauhallinen paikka, joka heijastaa luonnon harmoniaa ja tasapainoa. Kunnossapitomenetelmät ovat tärkeä osa tämän ainutlaatuisen ympäristön luomista ja ylläpitoa. Tässä osiossa opastetaan sinua perusmenetelmissä, joita tarvitset japanilaisen puutarhan hoitoon.

Ensinnäkin, oikea karsiminen on olennainen osa japanilaisten puiden ja pensaiden kasvun hallintaa. Leikkaa oksat, jotka ovat ylittäneet rajansa tai häiritsevät puutarhan yleistä ilmettä. Anna puiden muodon määräytyä niiden luonnollisen kasvun perusteella, mutta ohjaa niitä hellävaraisesti oikeaan suuntaan.

Toinen tärkeä kunnossapitomenetelmä on maaperän hoito. Japanilaisessa puutarhassa käytetään usein kivisoraista maaperää, joka auttaa ehkäisemään rikkakasvien kasvua. Pidä sora puhdistettuna ja siistinä poistamalla ylimääräinen lehtikarike ja muut roskat. Lisäksi varmista, että puutarhan kasvit saavat riittävästi ravinteita.

Vedenhallinta on myös keskeinen osa japanilaisen puutarhan kunnossapitoa. Pidä vesistöt puhtaina ja raikkaina säännöllisellä puhdistuksella ja veden vaihdolla. Tarkkaile erityisesti levänkasvua ja pidä se kurissa.

Älä unohda kävelyteiden ja -polkujen kunnossapitoa. Japanilaisessa puutarhassa on usein kivisiä polkuja ja hiekkaisia teitä, jotka täytyy pitää siistinä ja jyrsijöistä vapaana. Harjaa polut ja tiet säännöllisesti ja täydennä tarvittaessa kivi- ja hiekkakerroksia.

Lopuksi, koriste-elementtien hoito on olennainen osa japanilaisen puutarhan ylläpitoa. Tämä sisältää erilaisten kivien, lyhtyjen ja muiden rakenteiden puhdistuksen ja kunnossapidon. Pidä koriste-elementit ehjinä ja puhtaina, jotta ne näyttävät parhaimmaltaan ja toimivat harmoniassa ympäröivän luonnon kanssa.

Rikkaruohojen torjunta

Rikkaruohojen torjunta on tärkeä osa Japanilaista puutarhaa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joilla voit pitää puutarhasi siistinä ja kauniina.

Ensinnäkin, tarkista puutarhasi säännöllisesti rikkaruohoja varten. Poista ne heti kun huomaat niitä, jotta ne eivät leviä ja aiheuta ongelmia myöhemmin.

Toiseksi, käytä luonnonmukaisia torjunta-aineita, kuten etikkaa tai suolavettä. Nämä aineet auttavat ehkäisemään rikkaruohoja ilman, että ne vahingoittavat muita kasveja tai ympäristöä. Voit myös käyttää multaa, joka estää rikkaruohoja kasvamasta ja lisää samalla puutarhasi ravinteita.

Kolmanneksi, kehystä kasvialueet esteillä, kuten kivillä tai reunalistoilla. Tämä estää rikkaruohoja leviämästä ja luo siistin ulkonäön puutarhaasi.

Lopuksi, valitse kasvit, jotka kilpailevat rikkaruohojen kanssa. Tiheäkasvuiset maanpeitekasvit, kuten smaragdi-imarre ja lehtosinilatva, voivat auttaa pitämään rikkaruohot kurissa tarjoamalla kilpailua valosta ja ravinteista.

Seuraamalla näitä vinkkejä voit taata Japanilaisen puutarhan kauneuden ja eheyden, joka kesästä toiseen ilahduttaa sinua ja vieraitasi.

Leikkaaminen ja muotoilu

Japanilaisessa puutarhassa leikkaaminen ja muotoilu ovat keskeisiä tekijöitä sen harmonisen ilmeen saavuttamiseksi. Tässä osiossa käsitellään joitakin perusperiaatteita, joita voit noudattaa.

Ensinnäkin, käytä oikeita välineitä. Puutarhan leikkaamiseen ja muotoilemiseen tarvitset seuraavia työkaluja: oksasakset, käsisakset, saha sekä nippusiteet. Oksasaksilla voit leikata paksumpia oksia, kun taas käsisaksilla hoidat hienovaraisempaa työtä.

Toinen tärkeä seikka on vuodenaika. Parasta aikaa Japanilaisen puutarhan leikkaamiseen ja muotoilemiseen on kevät tai syksy. Keväällä puut ja kasvit ovat voimakkaimmillaan ja syksyllä niiden kasvu alkaa hidastua. Kesällä tai talvella leikkaaminen voi aiheuttaa puille stressiä.

Kolmas asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota on tasapaino puutarhassa. Japanilaisessa puutarhassa pyritään harmoniaan, josta syystä leikkaamisen ja muotoilun on oltava huolellista. Muista seuraavat periaatteet:

 • Pyri luomaan yksinkertaista ja rauhallista reunusviivaa.
 • Vältä liian suoraviivaista ja symmetristä muotoilua.
 • Käytä kasvien luontaisia muotoja ja pyri korostamaan niitä.

Japanilaisessa puutarhassa leikkaaminen ja muotoilu ovat tärkeitä tekijöitä sen kauneuden ja harmonian luomisessa. Aina käyttämällä oikeita välineitä, huomioimalla vuodenaikojen vaihtelut ja pyrkimällä tasapainoon ja estetiikkaan, voit luoda upean ja rauhoittavan tilan.

Usein kysytyt kysymykset

Suunnitellessasi japanilaista puutarhaa Suomessa, ota huomioon ilmasto ja valitse kasvit, jotka selviävät kylmemmässä säässä. Tutustu luontoon ja perinteisiin japanilaisiin puutarhoihin saadaksesi inspiraatiota ja mieti, miten voisit yhdistää ne suomalaiseen maisemaan.

Pienen japanilaisen puutarhan luominen alkaa tilan suunnittelusta. Mieti, mitä elementtejä haluat sisällyttää, kuten kivet, vesiominaisuudet ja istutusalueet. Aloita toteuttamalla suuremmat rakenteet ennen hienovaraisempia yksityiskohtia.

Japanilaisessa puutarhassa kasvavat yleensä esimerkiksi japaninmetsäkurjenpolvi, atsaleat, pikkutuleentuija, sammaleet ja sypressit. Valitse Suomessa menestyviä lajeja, kuten suikeroalpi, pikkukuusi, että itupaju.

Viherpajan japanilaisessa puutarhassa päätavoitteena on ympäristöystävällisyys ja resurssien tehokas käyttö. Se voi sisältää paikallisia materiaaleja, ottaa huomioon Suomen ilmasto-olosuhteet ja yhdistää perinteiset japanilaiset elementit moderneihin tulkintoihin.

Zen puutarhan elementtejä, jotka voit sisällyttää japanilaiseen puutarhaan, ovat muun muassa kiviset alueet, kuivat jokivuoteet, hiekkakuvioinnit ja pienet vesiominaisuudet. Nämä elementit edistävät mielenrauhaa ja rauhallista tunnelmaa.

Samankaltaiset artikkelit